• (036) 529 60 58
 • info@advocatenkantoorschulte.nl
Strafrecht

Strafrecht (ook Jeugdstrafrecht)

Verhoorbijstand

Voor een verdachte in een strafzaak is het politieverhoor een belangrijk moment. Kies je er bijvoorbeeld voor te verklaren of beroep je je op je zwijgrecht? Anders dan soms gedacht wordt is het gebruiken van zwijgrecht (op alle vragen) lang niet altijd verstandig. Bijvoorbeeld als de verdachte een beroep wil doen op noodweer of er een HALT-straf mogelijk is. Het is verstandig gebruik te maken van verhoorbijstand, ook omdat een advocaat veel meer ervaring heeft met het lezen van verklaringen. En wist u dat vervolging soms voorkomen kan worden door bemiddeling voor te stellen?

Aangehouden verdachten hebben bijna altijd gratis recht op consultatiebijstand. Dat is een gesprek met de advocaat voorafgaand aan het politieverhoor. De consultatie wordt vaak gegeven door de piketadvocaat, maar de verdacht mag ook een voorkeursadvocaat opgeven. Gratis consultatie voor een aangehouden verdachte is alleen niet mogelijk als de verdachte meerderjarig is en verdacht worden van een C-feit, een verdenking waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk is. De verdachte mag na de aanhouding dan weer naar huis.

Voor niet-aangehouden verdachten zijn de regels anders. Krijgt u van de politie een brief met de oproep om voor verhoor naar het politiebureau te komen? Voor minderjarigen is er dan sinds kort recht op gratis hulp van een advocaat. Voor volwassenen geldt dat niet. Maar heeft een volwassenen geen vermogen en niet zo'n hoog inkomen, dan is er sinds 1 juli 2021 een nieuwe regeling voor hen. Ziet iemand het niet ziet zitten om zonder advocaat verhoord te worden? Bijvoorbeeld omdat er gevolgen kunnen zijn voor werk. Dan kunt u bij het Juridisch Loket (0900-8020) een verwijzing vragen voor verhoorbijstand, een zogenaamde advies toevoeging zelfredzaamheid. Komt u in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), dan is die hulp voor u kosteloos.


Jeugdstrafrecht

Jongeren onder 18 jaar die in een strafzaak voor de kinderrechter moeten komen krijgen via de rechtbank kosteloos een advocaat toegewezen. Dat kan ook een zelf gekozen advocaat zijn. Misschien omdat u die al kent of omdat u meer vertrouwen in die advocaat heeft.


Strafbeschikking

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? Let dan goed op! Tekent u er binnen veertien dagen geen verzet tegen aan, dan bekent u in feite schuld en dat komt ook in uw justitiële documentatie te staan. Vroeger werd dan gesproken over een strafblad. Geen verzet aantekenen tegen een strafbeschikking kan daardoor problemen opleveren met het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een baan. Ook kunt u door de strafrechtelijke beslissing problemen krijgen met een verblijfsvergunning.
Wordt u opgeroepen voor een verhoor door de Officier van Justitie? Dan staat in uw uitnodigingsbrief dat u gebruik kunt maken van een Standaard Consult. Dat is een gratis gesprek met een advocaat om het gesprek met de OvJ voor te bereiden. Wilt u daarvan gebruik maken? Dan kunt u het speciale nummer in de brief bellen om een piketadvocaat te krijgen. Maar u mag ook zelf een advocaat kiezen. Bij Advocatenkantoor Schulte kunt u ook gebruik maken van het gratis standaard consult.


OM-zitting (TOM-zitting)

Heeft u van het Openbaar Ministerie (OM) een brief ontvangen waarin u wordt opgeroepen om te verschijnen op een zitting bij het OM zelf? Zo'n strafrechtelijke zitting wordt vaak TOM-zitting (Transactie Openbaar Ministerie) genoemd. De bedoeling is dat het OM u tijdens de zitting een voorstel doet om uw strafzaak mee af te doen. Dat kan bijvoorbeeld een boete of taakstraf zijn. De transactie wordt vermeld in uw justitiële documentatie en kan ook van invloed zijn op het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of verblijfsvergunning. Twijfelt u of u een advocaat mee wilt nemen? Vraag dan vrijblijvend informatie over de mogelijkheden en kosten.


Dagvaarding

U bent gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen? Het is verstandig om een advocaat te nemen om uw verdediging te voeren, zowel voor zaken bij de politierechter als bij de meervoudige kamer. Zeker als u onschuldig bent, maar ook als u bijvoorbeeld wilt dat de strafmaat gunstig is. Ga altijd goed voorbereid naar een zitting! Het kan een groot verschil maken.


Bezwaar tegen afname van DNA

Bent u verdachte of veroordeeld vanwege een strafbaar feit, dan kunt u een oproep krijgen om uw DNA af te staan bij de politie. Na afname heeft u veertien dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de afname en bepaling van uw DNA. Bij volwassen veroordeelden heeft bezwaar maken niet veel kans van slagen. Voor minderjarigen die veroordeeld zijn heeft bezwaar meer kans van slagen. Vooral als het gaat om een incident en het verder prima gaat met de jongere. Overleg met de advocaat is altijd verstandig.


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bent u eerder in aanraking gekomen met politie of justitie en is uw VOG geweigerd? U kunt er bezwaar tegen maken en eventueel tegen in beroep gaan. De advocaat kan u daarbij helpen.


Straat- en contactverbod

Er zijn twee verschillende soorten straat- en contactverboden, het strafrechtelijke en het civiele.
Een strafrechtelijk straat- en contactverbod wordt gevorderd door het OM en opgelegd door de strafrechter. Degene die een dergelijk verbod wenst is daarvoor afhankelijk van medewerking van justitie.
In een civiele procedure kunt u zelf via een advocaat een straat- en contactverbod vragen aan de rechter. In die procedure kan de advocaat u bijstaan. Er moet dan wel bewijs zijn van een reële dreiging voor u.

 • Kwalificaties

  U ziet hier de drie meest recente opleidingen die de advocaat op dit rechtsgebied volgde.

  • Actualiteiten TBS

   2022

  • Actualiteiten jeugdstrafrecht | Leeftijdsgrenzen | Jeugddetentie | Puberbrein | Jeugdstrafrecht: zorgen | Reprimande | Strafbeschikking/TOM-zitting

   2022

  • Actualiteiten jeugdstrafrecht | Zedenzaken | Voorhanden hebben wapen | Voorlopige hechtenis | Recente ontwikkelingen: drillrap

   2022

Veelgestelde vragen

 • Waarom kan ik geen toevoeging krijgen voor zaken met het CBR?

  Voor zaken tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) geeft de Raad voor Rechtsbijstand in principe geen toevoeging. Van mensen wordt verwacht dat zij die zaken zelf kunnen regelen, omdat ze simpel zouden zijn. Hulp bij zaken tegen het CBR moeten mensen daarom zelf betalen, tenzij ze kunnen aantonen dat hun zaak juridisch complex is.

  Heeft u een lastige zaak waar u niet zelf uitkomt? Dan kunt u hulp vragen van het Juridisch Loket. Soms kunt u er dan toch gefinancierde rechtsbijstand voor krijgen en verwezen worden naar een advocaat.

 • Ik zit in de gevangenis en heb geen inkomen. Moet ik toch een eigen bijdrage betalen?

  Als u in detentie zit, opgenomen bent in een psychiatrisch ziekenhuis of asielzoeker bent en geen inkomen heeft, dan hoeft u meestal geen eigen bijdrage te betalen. De formulieren die u aan uw advocaat kunt geven om een toevoeging zonder eigen bijdrage aan te vragen vindt u hier.

 • Ik ben uitgenodigd voor een zitting bij het OM. Hoef ik dan geen advocaat mee te nemen?

  In strafzaken is een advocaat niet verplicht, maar zelf uw verdediging voeren is meestal niet verstandig. Ook niet bij het Openbaar Ministerie (OM).

  Voorafgaand aan een zitting kan uw advocaat uw dossier opvragen en bestuderen. De advocaat is daarin getraind en leest het dossier daarom waarschijnlijk anders dan u dat zelf doet. Weet u bijvoorbeeld hoe u kunt beoordelen of er voldoende wettig bewijs is? En is het overtuigend?

  Accepteert u een transactie van het OM, dan staat dat in uw justitiële documentatie. Mensen noemen dat vaak een strafblad. Een strafblad kan problemen opleveren als u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft.

  Ook als er in het strafdossier voldoende zit voor een veroordeling, kan het hebben van een advocaat helpen. De advocaat weet wat voor straffen er voor een feit meestal gevraagd worden door het Openbaar Ministerie (OM) en opgelegd worden door de rechter. De advocaat weet daarnaast welk soort straffen er zijn en kan alternatieven aan het OM en/of de rechtbank geven. Daarnaast is belangrijk dat de advocaat u kan helpen om u goed voor te bereiden op de zitting.

  Goed voorbereid naar de zitting gaan is belangrijk. Niet alleen dat u weet wat er in het dossier staat en wat voor vragen u ongeveer kunt verwachten, maar ook wat betreft uw proceshouding. Voor de strafmaat kan dat een groot verschil maken.

 • Met wat voor straf moet ik rekening houden?

  Met wat voor straf u rekening moet houden hangt af van het soort strafbaar feit waarvan u verdacht wordt. Voor zaken die vaak voorkomen zijn er richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) met daarin de straffen die de Officieren van Justitie kunnen vorderen op zittingen. Maar er zijn ook richtlijnen voor strafrechters. Die heten LOVS-richtlijnen. Meer informatie over de LOVS-richtlijnen leest u hier.

  Lang niet altijd worden de richtlijnen gevolgd. De advocaat kan u soms helpen om een zitting te voorkomen of u in ieder geval helpen om goed voorbereid naar de zitting te gaan en een zo gunstig mogelijke straf te krijgen.

 • Ik heb vastgezeten op het politiebureau, maar een sepot gekregen. Kan ik schadevergoeding krijgen?

  Als u alleen aangehouden bent, maar niet in verzekering bent gesteld, dan kunt u in principe geen schadevergoeding krijgen. Heeft inverzekeringstelling (IVS) wel plaatsgevonden, dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding als u tijdens de voorlopige hechtenis ten onrechte vast hebt gezeten.
  De hoogte van de vergoeding is in 2018 standaard € 105,- per dag in de politiecel.

 • Mijn vriend is meegenomen door de politie. Hij heeft een advocaat nodig, kunt u dat zijn?

  Als iemand wordt meegenomen door de politie, dan wordt hij aangehouden. Op het politiebureau krijgt hij de vraag of hij een advocaat wil spreken (consultatiebijstand heet dat) en of hij een advocaat bij het verhoor wil (verhoorbijstand). Als de aangehouden verdachte een advocaat wil, dan wordt gevraagd of hij een eigen advocaat heeft of een piketadvocaat wil. Een eigen advocaat moet zelf betaald worden als die niet op de piketlijst van de Raad voor Rechtsbijstand staat. De kosten van de piketadvocaat worden door de overheid betaald.

  Familie of vrienden hoeven voor de aangehouden persoon geen advocaat te regelen. Is de verdachte niet tevreden over zijn advocaat, dan kan hij (later) altijd nog een andere advocaat kiezen. Hij kan er contact over opnemen met de advocaat die hij wil.

  Als een verdachte langer moet blijven en in verzekeringstelling gesteld wordt, dan zal de advocaat bijna altijd contact opnemen met familie of vrienden van de verdachte om uitleg over de procedure te geven. Is de verdachte alleen aangehouden, dan blijft de verdachte misschien maar kort op het politiebureau en vertelt hij vaak liever zelf aan zijn familie of vrienden wat er gebeurde.

  Heeft u toch nu behoefte aan contact met de advocaat van uw vriend? Dan kunt u via de politie vaak te horen krijgen wie de advocaat is en contact met hem of haar opnemen.

 • Onze zoon heeft mij geslagen. Ik heb aangifte gedaan, omdat ik wil dat hij hulp krijgt. Maar nu moet hij voor de rechter komen en dat wil ik niet.

  Het komt regelmatig voor dat er thuis dingen niet goed gaan en de wens van ouders is dat hun kind hulp krijgt. Soms wil een kind dat zelf niet. Bijvoorbeeld omdat die het probleem niet ziet of in de war is. Als er sprake is van geweld doen ouders soms aangifte bij de politie omdat ze hopen dat er dan wel hulp komt. Vervelend is dat na de aangifte de zaak bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) komt te liggen en een beloop kan krijgen dat aangevers helemaal niet gewild hebben.

  Een mogelijkheid om de zaak zelf weer meer in handen te krijgen is om bij de politie en het OM duidelijk aan te geven dat u hulpverlening voor uw zoon wil en met hem in bemiddeling wilt gaan. Hij moet dat dan zelf ook wel willen. Tijdens een bemiddeling kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over hulpverlening. Met de resultaten van bemiddeling wordt door het OM en de rechter rekening gehouden. Het OM kan bijvoorbeeld besluiten alsnog een voorwaardelijk sepot te geven, zodat uw zoon niet naar de rechter hoeft.

  Bemiddeling of mediation in strafzaken is voor veel mensen nog nieuw. Het wetsartikel dat erover gaat leest u hieronder.

  Artikel 51h Sv
  1. Het openbaar ministerie bevordert dat de politie in een zo vroeg mogelijk stadium het slachtoffer en de verdachte mededeling doet van de mogelijkheden
  tot bemiddeling.
  2. Indien een bemiddeling tussen het slachtoffer en de verdachte tot een overeenkomst heeft geleid, houdt de rechter, indien hij een straf en maatregel oplegt,
  daarmee rekening.
  3. Het openbaar ministerie bevordert bemiddeling tussen het slachtoffer en de veroordeelde, nadat het zich ervan heeft vergewist dat dit de instemming heeft
  van het slachtoffer.
  4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld betreffende bemiddeling tussen het slachtoffer en de verdachte of tussen het
  slachtoffer en de veroordeelde.

 • Krijg ik een gevangenisstraf?

  Rechters leggen niet snel gevangenisstraf op. Eigenlijk alleen als het gaat om ernstige feiten of als iemand voor meerdere feiten (in korte tijd) veroordeeld wordt. Het moeten uitzitten van gevangenisstraf (dat heet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf) heeft als nadeel onder meer dat iemand zijn werk kan verliezen.

  De rechter kan beslissen dat een straf helemaal of voor een deel voorwaardelijk is. Voorwaardelijk betekent dat de straf niet hoeft te worden uitgezeten als de veroordeelde zich binnen zijn proeftijd (meestal twee jaar) niet schuldig maakt aan nieuwe feiten en zich aan voorwaarden als bijvoorbeeld reclassering houdt.

  Er zijn naast gevangenisstraf nog een aantal hoofdstraffen in de wet opgenomen. Er kan en boete gegeven worden en ook veel gebruikt is de taakstraf. Een taakstraf wordt meestal opgelegd in de vorm van een werkstraf. Maar een leerstraf is ook mogelijk.

  De advocaat kan u informeren over de hoogte en vorm van de straf die in uw situatie mogelijk is.