• (036) 529 60 58
 • info@advocatenkantoorschulte.nl
Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Als u geen vermogen heeft en geen hoog inkomen, dan kunt u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen. Gefinancierde rechtsbijstand wordt ook wel toevoeging of pro deo genoemd. De overheid betaalt een deel van de kosten als u een toevoeging krijgt. Bij een toevoeging hoort wel bijna altijd een eigen bijdrage in de kosten van de advocaat. Helemaal gratis is de advocaat dus meestal niet.


Toevoeging

In 2022 komt u voor een toevoeging in aanmerking als u:

- alleenstaand bent en in 2020 een verzamelinkomen had van maximaal € 29.400,-
- gehuwd, samenwonend of eenoudergezin bent en in 2020 een verzamelinkomen had van maximaal € 41.600,-

en

- u geen vermogensbelasting betaalde over Box III, in 2020 betaalde u geen vermogensbelasting als uw vermogen lager was dan € 30.846,- per persoon

Is uw inkomen en/of vermogen in 2022 veel lager dan in 2020? Dan kunt u mogelijk voor een peiljaarverlegging in aanmerking komen. Voor meer informatie over peiljaarverlegging en het formulier peiljaarverlegging klikt u hier.


Hoogte eigen bijdrage

Meer informatie over de eigen bijdrage bij toevoeging kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij verwijzing via het Juridisch Loket kunt u soms een extra korting krijgen (€ 58,-). U kunt zich via het Juridisch Loket ook naar een voorkeursadvocaat laten verwijzen.


Intrekking toevoeging

Let op! Soms moet u de advocaatkosten later alsnog zelf betalen, bijvoorbeeld als u een hoog financieel resultaat uit uw zaak heeft. Meer informatie over de resultaatbeoordeling van de Raad voor Rechtsbijstand leest u hier.

Veelgestelde vragen

 • In het peiljaar woonde ik nog niet samen. Waarom wordt er nu wel gevraagd om de gegevens van mijn partner?

  Voor de beoordeling van de aanvraag voor de toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt als peiljaar twee jaar terug genomen. In 2022 is het peiljaar dus 2020. Woonde u toen niet samen, maar nu wel, dan wordt het verzamelinkomen van u en uw partner bij elkaar opgeteld. De gegevens van een partner met wie u een gezamenlijke huishouding voert zijn dus altijd nodig voor de toevoegingsaanvraag.

 • Hoe beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of ik voor een toevoeging in aanmerking kom?

  De advocaat vraagt voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Vervolgens wordt door de Raad voor Rechtsbijstand in de Basisregistratie Personen (BRP) gecheckt of u inderdaad op het opgegeven adres woont. Bij de Belastingdienst wordt nagegaan of u in het peiljaar vermogen had in Box III en wat uw verzamelinkomen was. Had u vermogen, dan krijgt u geen toevoeging. Aan de hand van het verzamelinkomen wordt vastgesteld of u voor toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage is.

  Komt u op grond van uw vermogen of inkomen in het peiljaar niet voor toevoeging in aanmerking, maar heeft u nu geen vermogen en/of een lager verzamelinkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een peiljaarverlegging.

 • Wat is een peiljaarverlegging?

  Als u in het peiljaar voor de toevoeging vermogen had of een hoger inkomen dan nu, dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om in plaats daarvan te kijken naar uw huidige inkomen en vermogen. Meer informatie over peiljaarverlegging en het formulier dat u daarvoor kunt gebruiken vindt u hier.

 • Waarom kan ik geen toevoeging krijgen voor zaken met het CBR?

  Voor zaken tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) geeft de Raad voor Rechtsbijstand in principe geen toevoeging. Van mensen wordt verwacht dat zij die zaken zelf kunnen regelen, omdat ze simpel zouden zijn. Hulp bij zaken tegen het CBR moeten mensen daarom zelf betalen, tenzij ze kunnen aantonen dat hun zaak juridisch complex is.

  Heeft u een lastige zaak waar u niet zelf uitkomt? Dan kunt u hulp vragen van het Juridisch Loket. Soms kunt u er dan toch gefinancierde rechtsbijstand voor krijgen en verwezen worden naar een advocaat.

 • Ik zit in de gevangenis en heb geen inkomen. Moet ik toch een eigen bijdrage betalen?

  Als u in detentie zit, opgenomen bent in een psychiatrisch ziekenhuis of asielzoeker bent en geen inkomen heeft, dan hoeft u meestal geen eigen bijdrage te betalen. De formulieren die u aan uw advocaat kunt geven om een toevoeging zonder eigen bijdrage aan te vragen vindt u hier.