• (036) 529 60 58
 • info@advocatenkantoorschulte.nl
Jeugdrecht

Jeugdrecht civiel

Ondertoezichtstelling (OTS)

Dreigen uw kinderen onder toezicht gesteld te worden en bent u het daarmee niet eens, dan is het verstandig om een ervaren advocaat te hebben die u helpt bij uw zaak. Rapporten zijn niet altijd even duidelijk en voor ouders is het soms lastig om te weten wat er van hen wordt verwacht. Zijn er zorgen, maar werken ouders voldoende mee met vrijwillige hulpverlening, dan is ondertoezichtstelling soms ook niet nodig of kan die voor een kortere periode.


Uithuisplaatsing

Meestal is er al een ondertoezichtstelling en vindt de gezinsvoogd dat het thuis niet goed gaat als er een machtiging tot uithuisplaatsing aan de rechter wordt gevraagd. Voor ouders en kinderen is een uithuisplaatsing ingrijpend en mag daarom alleen als het echt noodzakelijk is. Of er noodzaak is, is aan de rechter om te bepalen. Goede rechtshulp is voor ouders belangrijk om de voor hen gunstige feiten en omstandigheden voor te kunnen leggen aan de rechter. Bijvoorbeeld kan de situatie door de gezinsvoogd verkeerd zijn ingeschat of kunnen er verbeteringen in de situatie zijn. Ook moet het voor ouders duidelijk zijn wat zij moeten doen om te zorgen dat hun kinderen bij hen kunnen blijven of naar hen terug kunnen komen (bij een verzoek tot verlenging van uithuisplaatsing).

Bij uithuisplaatsing van een kind in de gesloten jeugdzorg zal de minderjarige altijd zelf een advocaat toegewezen krijgen door de rechtbank. Die vertegenwoordigt dan de minderjarige, niet de ouders. Voor ouders kan het verstandig zijn om ook in die situatie zelf een advocaat te nemen.

 • Kwalificaties

  U ziet hier de drie meest recente opleidingen die de advocaat op dit rechtsgebied volgde.

  • Ouderverstoting | Omgangsondertoezichtstelling

   2023

  • AVDR - Actualiteiten civiel jeugdrecht

   2023

  • Stichting Bijzondere Curator Nederland - Jeugdbeschermingsmaatregelen

   2023

Veelgestelde vragen

 • De gezinsvoogd heeft mij een schriftelijke aanwijzing gegeven. Ik ben het daarmee niet eens. Wat kan ik er tegen doen?

  Bent u het niet eens met een schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogd, dan kunt u binnen twee weken een verzoek tot vervallenverklaring ex art. 1:264 BW aan de kinderrechter doen. Lukt het niet om de aanwijzing vervallen te laten verklaren, dan kunt u proberen om de omstandigheden te wijzigen. Op grond van een wijziging van omstandigheden kunt u op basis van art. 1:265 BW een verzoek tot intrekking van de aanwijzing doen bij de gezinsvoogdij instelling (GI). Van een negatieve beslissing staat beroep bij de kinderrechter open.

 • Mijn kinderen dreigen uit huis geplaatst te worden. Wat kan ik doen?

  Als uw situatie moeilijk is, dan kunnen uw kinderen met hulp vaak toch thuis blijven wonen. Heeft hulp die u kreeg niet voldoende resultaat, dan kan uiteindelijk een machtiging uithuisplaatsing gevraagd worden aan de kinderrechter. De advocaat kan u helpen om u daartegen te verweren. Soms is het dan toch mogelijk om nog een kans te krijgen. Bijvoorbeeld door een eigen kracht conferentie te houden. Samen met uw netwerk kan een plan voor de toekomst gemaakt worden. Meer informatie over de eigen kracht conferentie, ook wel familiegroepsplan genoemd, vindt u hier.

  Lukt het niet om uw kinderen thuis te houden, dan is een netwerkplaatsing vaak fijner dan verblijf in een pleeggezin of instelling. Het is daarom belangrijk dat ook die mogelijkheid wordt bekeken.

 • Kan ik een andere gezinsvoogd krijgen?

  Als u problemen heeft met uw gezinsvoogd, dan probeert u er het beste eerst met de gezinsvoogd uit te komen in een gesprek. Meestal voert de gezinsvoogd beleid uit van de gezinsvoogdij-instelling (GI). Een nieuwe gezinsvoogd helpt daarom meestel niet als het erom gaat dat u het met beleid niet eens bent. Als het persoonlijk niet klikt met uw gezinsvoogd kan dat anders zijn. Komt u er in een gesprek samen met de gezinsvoogd niet uit, dan kunt u bij de gezinsvoogdij-instelling klagen over de gezinsvoogd. U kunt vragen om een gesprek met de leidinggevende erbij en/of om een andere gezinsvoogd toe te wijzen. Heeft dat niet het gewenste resultaat, dan kunt u aan de rechter vragen om een andere gezinsvoogd te krijgen. De advocaat kan u daarbij helpen.

 • De Raad voor de Kinderbescherming vraagt aan de rechter om mij het gezag over mijn kinderen af te nemen. Kan ik dat tegenhouden?

  Soms kunnen kinderen niet meer thuis wonen. Ze kunnen dan uithuisgeplaatst worden. Dat kan met instemming van hun ouder(s) of met een machtiging van de kinderrechter. Als kinderen langere tijd niet thuis wonen, dan wil de Raad voor de Kinderbescherming dat zij duidelijkheid (perspectief) over hun verblijf hebben voor de toekomst. Beleid is daarom dat na twee jaar uithuisplaatsing gevraagd wordt om het gezag van de ouder(s) te beëindigen. Er kunnen veel redenen zijn waarom dat toch niet in het belang van kinderen is. Bijvoorbeeld omdat de ouders alleen maar een positieve rol vervullen en aan alle hulpverlening meewerken. Maar ook als het toekomstperspectief van een kind door bedinging van het gezag niet duidelijker wordt, bijvoorbeeld omdat er nog geen goede plek is gevonden.

  Zonder gezag over uw kind staat u vaak met lege handen als u het ergens niet mee eens bent. Gezag terugkrijgen is mogelijk. U moet dan in feite aantonen dat u in staat bent om het gezag weer te dragen. Voorkomen dat u het gezag verliest is daarom belangrijk. Laat u daarover goed adviseren.